PRIVACY STATEMENT

1. OMTRENT DIT PRIVACY STATEMENT
Wij, Techno Specials NV, hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Met privacywet bedoelen we de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ook wel de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd. Met dit privacy statement wil Techno Specials u informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten hieromtrent zijn. Door gebruik te maken van onze website www.technospecials.be en onze diensten verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken. De mogelijkheid bestaat dat dit privacy statement in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere aanzienlijke inhoudelijke wijziging zal ook duidelijk gecommuniceerd worden.

2. WIE VERWERKT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Techno Specials NV/SA
Ottergemsesteenweg Zuid 731a
9000 Gent - België
BTW-nr: BE 0821689869
E-mail: info@technospecials.be
Telefoon: +32 9 325 82 12

3. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT:
Wij, Techno Specials verbinden ons er toe dat wij enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Techno Specials: Identificatiegegevens: alle gegevens waaruit afgeleid kan worden wie U bent Meer bepaald:
1. Voornaam
2. Achternaam
3. E-mailadres
4. Telefoonnummer
5. Geboortedatum
6. Bedrijf

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Techno Specials verzamelt persoonlijke gegevens om u een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonlijk gegevens kan worden uitgebreid naarmate u intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening. De gegevensverwerking is essentieel voor de werking van deze website en de daarbij horende diensten en/of geleverde producten. Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:
• Het leveren en eventueel de installatie van producten
• Facturatie en boekhouddoeleinden
• Aanbieden van informatie
• Leveren van algemene en persoonlijke dienstverlening
• Uitsturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk kunnen zijn voor u
• Het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen
• Het verlenen van technische ondersteuning, dienst na verkoop
• Het verbeteren van algemene en persoonlijke dienstverlening
• Het verbeteren van de aangeleverde producten, al dan niet custom-made
• De detectie en het voorkomen van fraude, fout en of criminele gedragingen
• Marketing doeleinden
Techno Specials verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de website. Zo zal Techno Specials, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen je bezoekt van de website, van welke webbrowser je gebruik maakt, welke website je bezocht wanneer je toegang kreeg tot de website, de dag en het uur waarop je de website bezoekt, alsook wat je IP-adres is. Wij kunnen je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Techno Specials toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.
Wanneer u de website www.technospecials.be bezoekt gaat u akkoord met het inzamelen van deze statistische gegevens.
De gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Techno Specials. Wij kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn, tenzij het gaat om zusterbedrijven binnen de TKH Group of producenten die mee instaan voor de levering van het product en/of dienst. Zij zullen enkel uw gegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in dit privacy statement. Techno Specials heeft alle nodige technische maatregelen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonlijke gegevens te vermijden.

5. ANDERE WEBSITES
De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Techno Specials verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

6. HET GEBRUIK VAN COOKIES
Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om je bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien je de Website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raadt Newance je aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien je verkiest om dit niet te doen, ben je altijd vrij om ze niet in te schakelen. Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).
Techno Specials maakt gebruik van de hierna bepaalde cookies: Bij een bezoek aan deze website van Techno Specials verzamelen we enkele gegevensvoor statistische doeleinden, verzorgd door Google Analytics.
• Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Techno Specials maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Techno Specials te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het
registreert het aantal bezoekers en vertelt Techno Specials zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
• Sessiecookies: Deze cookies dienen ter ondersteuning van de correcte werking van deze website.

7. JE PRIVACY RECHTEN
Wanneer je beroep wenst te doen op je privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@technospecials.be en aan Techno Specials te bezorgen via e-mail of per post:
• Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Techno Specials mogelijks over beschikt;
• Recht op rectificatie, vervollediging of update van je persoonsgegevens;
• Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
• Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
• Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
• Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
Je kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Techno Specials verbindt zich ertoe binnen uiterlijk één (1) maand aan je verzoek gevolg te geven. Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Techno Specials.

8. KLACHTEN
Wanneer je klachten hebt betreffende de manier waarop Techno Specials je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

9. VRAGEN?
Indien je vragen hebt over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Techno Specials je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
Techno Specials NV/SA
Ottergemsesteenweg Zuid 731a
9000 Gent - België
E-mail: info@technospecials.be
Telefoon: +32 9 325 82 12